Veřejná sbírka ,ZVONY PRO OČIHOV‘

Podporujeme a šíříme myšlenku

Obec Očihov vyhlašuje veřejnou sbírku
na pořízení nových dvou zvonů do kostela
sv. Martina v Očihově

Očihov-ZNAK(min)

Způsob provádění sbírky:

1. shromažďování příspěvků na bankovní účet č. ú. 1155441990217/0100

2. shromažďování příspěvků do pokladničky, která je umístěna v kanceláři účetní obce

Sbírka je od 1. listopadu 2017 vyhlášena na dobu neurčitou.